“สวดมนต์ข้ามปี” กิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนไม่น้อย
Dec28

“สวดมนต์ข้ามปี” กิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนไม่น้อย

ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง หลายคนคงเตรียมวางแผนเดินทางหรือกำลังมองหากิจกรรมที่จะทำส่งท้ายปี มีหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนไม่น้อยนั่นคือ “การสวดมนต์ข้ามปี” แฟ้มภาพ เพื่อการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆ และเป็นมงคลต่อชีวิต ทีมเว็บไซต์ สสส. จึงขอแนะนำสถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2559 ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมาฝากค่ะ กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในวัดต่างๆ กว่า 50 แห่ง เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร , วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร , วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร , วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน , วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร , วัดยานนาวา เขตสาธร , วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ,วัดราษบูรณะ โดยทุกวัดจะมีการจัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ และในปีนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ “วัดอรุณราชวราราม” เป็นเอกลักษณ์ไทยสู่สายตาอาเซียน โดยมีกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง จนถึงเวลา 22.00 น. และตามด้วยกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี สำหรับบริเวณท้องสนามหลวง ก็ได้จัดกิจกรรม “สุขกายสุขใจ สวดมนต์ข้ามปี ทำดีร่วมกัน” โดยได้อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร จากหอพระภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไปตามเส้นทางต่าง ๆ และอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนมณฑปมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 16.00 น. ให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลรับเทศกาลปีใหม่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี 2559” ภายใต้คำขวัญ “สวดมนต์ข้ามปี ชีวีสดใส เชียงใหม่ร่วมใจ เทิดไท้ราชันย์” ในวันที่ 31 ธ.ค. 2558 ถึง 1 ม.ค. 2559 ณ วัดต่างๆ ในเชียงใหม่ โดยมีวัดศูนย์กลางกิจกรรม 6 แห่ง คือ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร , วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร , วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร , วัดสวนดอก พระอารามหลวง , วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และวัดท่าตอน พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และวิถีธรรม 4 ศาสนา” ในวันที่ 31 ธ.ค. 2558 ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเชียงราย จัดงานสวัสดีความสุข ต้อนรับปีท่องเที่ยววิถีไทย และสวดมนต์ข้ามปี ในบริเวณต่างๆ อาทิ  วัดพระสิงห์ วัดพระแก้ว วัดพระธาตุผาเงา วัดเจดีย์หลวง และริมทะเลสาบไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่จัดโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  ภายใต้โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2559 มีการเทศน์ปุจฉาวิสัชนา พระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตลอดจนการแสดงทางวัฒนธรรม เพื่อสานสัมพันธไมตรีกับอาเซียนและนานาชาติ ในมิติพุทธศาสนา ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ในโครงการตามรอยศรัทธามหากุศล” ณ พระอุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมรับฟังพุทธประวัติและอานิสงส์แห่งการสวดมนต์ การฟังเทศน์มหาชาติประกอบการแสดง นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว 12 เดือน พร้อมทั้งการฟังพระธรรมเทศนา จังหวัดสมุทรปราการ ที่เมืองโบราณและพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จัดงานส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ” มีกิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ – สวดมนต์ข้ามปี จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  อธิษฐานจิตเป็นหนึ่งเดียวกัน ให้เกิดความสามัคคีในสังคม ดำรงพระศาสนา และเสริมดวงให้บ้านเมืองยังคงอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข โดยเริ่มตั้งแต่ เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป โดยมีวัดที่เข้าร่วมอาทิ วัดจันทรังษี,วัดต้นสน,วัดป่าโมกวรวิหาร,วัดไชโยวรวิหาร,วัดนางในธัมมิการาม,วัดท้ายย่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 1 มกราคม  เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีรับปีใหม่ 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยการร่วมทำสมาทาน ศีล สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจะเป็นสิริมงคล ตนเองและครอบครัวและสังคม ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดหนองคาย จัดงาน“สวดมนต์ข้ามปีทั่วไทย สุขใจได้ทุกวัด ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรม” เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและแผ่นดิน เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ และทำบุญให้ทานไฟ” จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต โดยจัดขึ้น ณ ตั้งแต่เวลา 17.30 น.ของวันที่ 31 ธ.ค. 2558 จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จัดโครงการสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีรับปีใหม่ ที่วัดสาลิการาม  เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ โดยการร่วมสมาทาน ศีล สวดมนต์ และเจริญจิตภาวนา ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ จังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองสะเดา ร่วมกับสำนักสงฆ์วิเวกวนาศรม หมู่บ้านตัวอย่าง จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี สวัสดีความสุข ต้อนรับปีใหม่ ณ พุทธอุทยานเขาเล่สะเดา ตั้งแต่เวลา 17.00 น.ของวันที่ 31 ธ.ค. 2558 ทั้งนี้ สามารถค้นหารายชื่อวัดที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีใกล้บ้าน ได้ที่  www.dra.go.th/th/newyearprayer   ที่มา : thaihealth.or.th 418 total views, 2 views...

Read More
“สงกรานต์” ปลอดเหล้าคนไทยปลอดภัย
Apr09

“สงกรานต์” ปลอดเหล้าคนไทยปลอดภัย

“เทศกาลสงกรานต์” เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทย และเป็นช่วงที่มีการเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อพบปะญาติพี่น้องหรือท่องเที่ยว โดยในช่วงที่มีวันหยุดยาวนี้ มักมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นำมาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน นพ.ธนพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) บอกว่า จากการทำงานด้านการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน พบว่า สถิติการเสียชีวิตยังทรงตัว ไม่ลดลง โดยช่วงปี 2555-2557 สถิติการเสียชีวิตยังอยู่สัดส่วนประมาณ 14,000 รายต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 38 ราย ขณะที่ในช่วงเทศกาลทั้งปีใหม่และสงกรานต์ ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะเพิ่มเป็นเฉลี่ยวันละ 50 ราย โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก 1.การขับรถเร็ว 2.อ่อนล้าจากการเดินทาง เพราะต้องใช้เวลาในการขับรถนานกว่าปกติถึง 2 เท่า หรือไม่ก็เร่งรีบเดินทางต่อโดยไม่พัก นพ.ธนพงศ์  บอกต่อว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบนถนนสายหลักมากที่สุด แต่ที่เสียชีวิตมากที่สุดพบว่าเป็นอุบัติเหตุบนถนนสายรอง หรือถนนในหมู่บ้าน และกว่าร้อยละ 60 เป็นรถจักรยานยนต์ ในจำนวนนี้พบว่าร้อยละ 50 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยเสมอ ในบางคนตรวจพบระดับแอลกอฮอล์สูงถึง 224 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ มากกว่าระดับปกติถึง 5 เท่า นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่มักไม่ใส่หมวกกันน็อค หรือไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ผู้จัดการ ศวปถ. บอกอีกว่า วันที่ 13-15 เม.ย.นี้ถือเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุด เพราะปีนี้ตรงกับวันทำงาน หมายความว่าต้องเร่งรีบเดินทางในวันที่ 14 เม.ย.หรือไม่ก็วันที่ 15 เม.ย. เพื่อให้ทันทำงานในวันที่ 16 เม.ย. ในขณะที่ร่างกายอ่อนล้าจากการท่องเที่ยวในเทศกาลดังกล่าว จึงถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมาก ดังนั้นทำอย่างไรให้ผู้ขับขี่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดอาการหลับใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าระวัง รณรงค์ปลูกจิตสำนึกควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เช่น การจับปรับ และอาจเพิ่มโทษถึงติดคุก การห้ามขายเหล้าให้กับเด็กและเยาวชน นพ.ธนพงศ์ บอกว่า ปัจจัยสำคัญของอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่มาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ตามกฎหมายกำหนดว่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสำหรับผู้ขับขี่ต้องไม่ให้เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แต่ที่ผ่านมามีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พบถึง 224 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ สูงกว่าปกติถึง 5 เท่า เรียกว่าอันตรายมาก สิ่งสำคัญช่วงสงกรานต์นี้อยากให้ทุกคนระมัดระวัง หากต้องการเฉลิมฉลองไม่ควรขับขี่เป็นดีที่สุด นพ.ธนพงศ์ บอกถึงมาตรการสำคัญที่รัฐบาลควรส่งเสริมเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิต โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือการตัดวงจรความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ด้วยการรณรงค์ให้คนไทยปรับพฤติกรรม ทั้งการขับรถเร็ว การดื่มขณะขับรถ อีกมาตรการหนึ่ง คือการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมวกกันน็อค และเข็มขัดนิรภัย พร้อมกับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งการตรวจจับและการลงโทษที่ควรมีความเข้มงวด “ภาครัฐควรส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาแก้ไขปัญหาด้วย เนื่องจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่ในช่วงฉลองจะไปอยู่กับชุมชน ไปอยู่บนถนนสายรอง ดังนั้นการดึงบทบาทของท้องถิ่นขึ้นมา เพื่อให้รองรับกับเรื่องนี้ ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญและเป็นปัจจัยที่จะทำให้อุบัติเหตุลดลงได้” ผู้จัดการ ศวปถ. บอกทิ้งท้าย   ที่มา : thaihealth.or.th 589 total views, 1 views...

Read More