“สวดมนต์ข้ามปี” กิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนไม่น้อย

ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง หลายคนคงเตรียมวางแผนเดินทางหรือกำลังมองหากิจกรรมที่จะทำส่งท้ายปี มีหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนไม่น้อยนั่นคือ “การสวดมนต์ข้ามปี”

“สวดมนต์ข้ามปี”เริ่มต้นสิ่งดีง่ายๆใกล้บ้าน  thaihealth

แฟ้มภาพ

เพื่อการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆ และเป็นมงคลต่อชีวิต ทีมเว็บไซต์ สสส. จึงขอแนะนำสถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2559 ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมาฝากค่ะ

กรุงเทพมหานคร

“สวดมนต์ข้ามปี”เริ่มต้นสิ่งดีง่ายๆใกล้บ้าน  thaihealth

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในวัดต่างๆ กว่า 50 แห่ง เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร , วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร , วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร , วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน , วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร , วัดยานนาวา เขตสาธร , วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ,วัดราษบูรณะ โดยทุกวัดจะมีการจัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่

และในปีนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ “วัดอรุณราชวราราม” เป็นเอกลักษณ์ไทยสู่สายตาอาเซียน โดยมีกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง จนถึงเวลา 22.00 น. และตามด้วยกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

สำหรับบริเวณท้องสนามหลวง ก็ได้จัดกิจกรรม “สุขกายสุขใจ สวดมนต์ข้ามปี ทำดีร่วมกัน” โดยได้อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร จากหอพระภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไปตามเส้นทางต่าง ๆ และอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนมณฑปมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 16.00 น. ให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลรับเทศกาลปีใหม่

“สวดมนต์ข้ามปี”เริ่มต้นสิ่งดีง่ายๆใกล้บ้าน  thaihealth

ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี 2559” ภายใต้คำขวัญ “สวดมนต์ข้ามปี ชีวีสดใส เชียงใหม่ร่วมใจ เทิดไท้ราชันย์” ในวันที่ 31 ธ.ค. 2558 ถึง 1 ม.ค. 2559 ณ วัดต่างๆ ในเชียงใหม่ โดยมีวัดศูนย์กลางกิจกรรม 6 แห่ง คือ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร , วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร , วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร , วัดสวนดอก พระอารามหลวง , วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และวัดท่าตอน พระอารามหลวง

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และวิถีธรรม 4 ศาสนา” ในวันที่ 31 ธ.ค. 2558 ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเชียงราย จัดงานสวัสดีความสุข ต้อนรับปีท่องเที่ยววิถีไทย และสวดมนต์ข้ามปี ในบริเวณต่างๆ อาทิ  วัดพระสิงห์ วัดพระแก้ว วัดพระธาตุผาเงา วัดเจดีย์หลวง และริมทะเลสาบไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่จัดโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  ภายใต้โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2559 มีการเทศน์ปุจฉาวิสัชนา พระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตลอดจนการแสดงทางวัฒนธรรม เพื่อสานสัมพันธไมตรีกับอาเซียนและนานาชาติ ในมิติพุทธศาสนา

“สวดมนต์ข้ามปี”เริ่มต้นสิ่งดีง่ายๆใกล้บ้าน  thaihealthภาคกลาง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ในโครงการตามรอยศรัทธามหากุศล” ณ พระอุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมรับฟังพุทธประวัติและอานิสงส์แห่งการสวดมนต์ การฟังเทศน์มหาชาติประกอบการแสดง นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว 12 เดือน พร้อมทั้งการฟังพระธรรมเทศนา

จังหวัดสมุทรปราการ ที่เมืองโบราณและพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จัดงานส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ” มีกิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ – สวดมนต์ข้ามปี

จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  อธิษฐานจิตเป็นหนึ่งเดียวกัน ให้เกิดความสามัคคีในสังคม ดำรงพระศาสนา และเสริมดวงให้บ้านเมืองยังคงอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข โดยเริ่มตั้งแต่ เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป โดยมีวัดที่เข้าร่วมอาทิ วัดจันทรังษี,วัดต้นสน,วัดป่าโมกวรวิหาร,วัดไชโยวรวิหาร,วัดนางในธัมมิการาม,วัดท้ายย่าน

“สวดมนต์ข้ามปี”เริ่มต้นสิ่งดีง่ายๆใกล้บ้าน  thaihealth

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 1 มกราคม  เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีรับปีใหม่ 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยการร่วมทำสมาทาน ศีล สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจะเป็นสิริมงคล ตนเองและครอบครัวและสังคม ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดหนองคาย จัดงาน“สวดมนต์ข้ามปีทั่วไทย สุขใจได้ทุกวัด ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรม” เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและแผ่นดิน เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น.

“สวดมนต์ข้ามปี” เริ่มต้นสิ่งดีง่ายๆ ใกล้บ้าน  thaihealthภาคใต้

จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ และทำบุญให้ทานไฟ” จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต โดยจัดขึ้น ณ ตั้งแต่เวลา 17.30 น.ของวันที่ 31 ธ.ค. 2558

จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จัดโครงการสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีรับปีใหม่ ที่วัดสาลิการาม  เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ โดยการร่วมสมาทาน ศีล สวดมนต์ และเจริญจิตภาวนา ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

จังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองสะเดา ร่วมกับสำนักสงฆ์วิเวกวนาศรม หมู่บ้านตัวอย่าง จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี สวัสดีความสุข ต้อนรับปีใหม่ ณ พุทธอุทยานเขาเล่สะเดา ตั้งแต่เวลา 17.00 น.ของวันที่ 31 ธ.ค. 2558

ทั้งนี้ สามารถค้นหารายชื่อวัดที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีใกล้บ้าน ได้ที่  www.dra.go.th/th/newyearprayer

 

ที่มา : thaihealth.or.th

418 total views, 2 views today

Comments

comments

Author: Admin Jay

Share This Post On